YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 20 SGK Vật lý 11

Giải bài 9 tr 20 sách GK Lý lớp 11

Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

A. Điện tích Q.

B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q đến q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 9

Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.

⇒ Đáp án B.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 20 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON