YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 21 SGK Vật lý 11

Giải bài 12 tr 21 sách GK Lý lớp 11

Hai điện tích điểm \(\small q_1 = 3.10^{-8}C\) và \(\small q_2 = - 4.10^{-8} C\) đặt cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường không?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Nhận định và phương pháp: 

Bài 12 là dạng bài xác định cường độ điện trường tại 2 điện tích điểm cho trước và chúng đặt cách nhau 10 cm trong không khí.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính cường độ điện trường bằng không cho 2 điện tích

    • Bước 2:  Thay số và tính toán kết quả

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 12 như sau: 

  • Ta có: 

  • Điểm có cường độ điện trường bằng không, tức là :

\(\begin{array}{ccccc}
\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  = \overrightarrow 0 \\
Suy\,ra:\,\,\,\overrightarrow {{E_1}} \, \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \, & \,\,,\overrightarrow {{E_1}} \, = \overrightarrow {{E_2}} 
\end{array}\)

  • Do đó điểm này nằm trên đường thẳng nối hai điện tích

Vì q1 và q2 trái dấu nên điểm này nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và ở về phía gần q1 (vì q1< |q2|)

  • Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{9.10}^9}\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{{r_1}^2}} = {{9.10}^9}\frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{r_2}^2}}}\\
{ \Rightarrow {\mkern 1mu} \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = \sqrt {\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{\left| {{q_2}} \right|}}}  = \frac{{\sqrt 3 }}{2}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)}
\end{array}\)

và : \({r_2} - {r_1} = 10cm\,\,\,(2)\)

  • Từ (1) và (2) ta tìm được: \({r_1} = 64,6cm\,\,\,;\,\,{r_2} = 74,6cm\)

⇒ tại điểm đó không có điện trường

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 12 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 21 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON