YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.5 trang 8 SBT Vật lý 11

Bài tập 3.5 trang 8 SBT Vật lý 11

Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

A. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2a.

B. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b.

C. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2c.

D. Không có hình ảnh nào.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 8 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF