YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3.9 trang 9 SBT Vật lý 11

Bài tập 3.9 trang 9 SBT Vật lý 11

Một giọt dầu hình cầu, có bán kính R, nằm lơ lửng trong không khí trong đó có một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn là E. Khối lượng riêng của dầu là \({\rho _{d}}\), của không khí là \({\rho _{kk}}\) . Gia tốc trọng trường là g.

Tìm công thức tính điện tích của quả cầu. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn chiều dương hướng từ trên xuống dưới.

Ta có thể tích của quả cầu là :

\(V = \frac{4}{3}\pi {R^3}\)

Trọng lượng của quả cầu: 

\(P = \frac{4}{3}\pi {\rho _d}g{R^3}\)

Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên quả cầu: 

\({F_A} =  - \frac{4}{3}\pi {\rho _{kk}}g{R^3}\)

Lực điện phải hướng từ dưới lên trên, trong khi đó vectơ cường độ điện trường lại hướng từ trên xuống dưới ; do đó, điện tích của quầ cầu phải là điện tích âm.

Fđ = qE với E > 0 và q < 0.

Điều kiện cân bằng : P + FA + Fđ= 0

\( \Rightarrow \frac{4}{3}\pi {\rho _d}g{R^3} - \frac{4}{3}\pi {\rho _{kk}}g{R^3} + qE = 0\)

Do đó:  

\(q = \frac{{4\pi g{R^3}}}{{3E}}({\rho _{kk}} - {\rho _d})\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.9 trang 9 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON