ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3.4 trang 8 SBT Vật lý 11

Bài tập 3.4 trang 8 SBT Vật lý 11

Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

A. Hình 3.2a.

B. Hình 3.2b.

C. Hình 3.2c.

D. Không có hình nào.

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Hình 3.2c là đường sức của điện trường đều.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 8 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1