YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.6 trang 8 SBT Vật lý 11

Bài tập 3.6 trang 8 SBT Vật lý 11

Trên Hình 3.3 có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn câu đúng.

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.

C. Cả A và B là điện tích dương.

D. Cả A và B là điện tích âm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Cả A và B là điện tích âm.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 8 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON