YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 166 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 166 sách GK Lý lớp 11

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ: \(n_2_1=\frac{1}{n_{21}}\)

Nước có chiết suất là . Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?

 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

  • Tính thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng

    •  Ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.

  • Chứng tỏ: \(n_2_1=\frac{1}{n_{21}}\)​:

    • Ta có: \(n_{12}=\frac{sin r}{sin i}=\frac{1}{\left ( \frac{sin i}{sin r} \right )}=\frac{1}{n_{21}}\)

  • Chiết suất của không khí đối với nước: \(n_{kk-n}=\frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4} = 0,75\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 166 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON