YOMEDIA
UREKA

Bài tập 26.6 trang 70 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.6 trang 70 SBT Vật lý 11

Hãy chỉ ra câu sai.

A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1.

B. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.

C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần.

D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn hơn 1. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn hơn 1. 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.6 trang 70 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON