YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 166 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 166 sách GK Lý lớp 11

Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

Vẫn với góc tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 22o..

B. 31o.

C. 38o.

D. Không tính được, vì thiếu yếu tố.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

Nhận định

  • Bài 7 yêu cầu tính góc khúc xạ tuy nhiên lại chưa cho biết chiết suất của cả 3 môi trường

⇒ Không thể tính được

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 166 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON