YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 218 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 218 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một bản mặt song song có bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5, được đặt trong không khí.

        a) Vật là một điểm sáng S cách bản 20cm. Xác định vị trí của ảnh.

        b) Vật AB = 2 cm đặt song song với bản. Xác định vị trí và độ lớn của ảnh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) e = 6 cm; n = 1,5

Sơ đồ tạo ảnh: 

bài 44 khúc xạ ánh sáng SGK Vật lí 11 Nâng cao

Ta thấy tia ló I2R song song với tia tới SI1, giao của đường kéo dài của tia I2R cắt tia sáng SJ tại S’, S’ là ảnh của S qua bản mặt.

Tứ giác SS’MI1 là hình bình hành → SS’ = I1M

Xét 2 tam giác vuông MNI2 và I1NI2 ta có:

NI2 = I1N.tanr1 = MN.tani1 (do góc NMI2 = i1)

\( \Rightarrow MN = {I_1}N.\frac{{tan{r_1}}}{{tan{i_1}}}\)

Vì ta đang xét góc tới irất nhỏ nên r1 cũng rất nhỏ

→ tani1 ≈ sini1 và tanr1 ≈ sinr1

\( \Rightarrow MN = {I_1}N.\frac{{tan{r_1}}}{{tan{i_1}}} \approx e\frac{{sin{r_1}}}{{sin{i_1}}} = e.\frac{1}{n}\)

(theo định luật khúc xạ tại I1: sini1 = n.sinr1)

→ Khoảng cách giữa vật và ảnh là:

\(SS = {I_1}M = {I_1}N--MN = e - \frac{e}{n} = 6 - 6/1,5 = 2cm.\)

Vậy ảnh S’ cách bản mặt trên một đoạn S’I = 20 - 2 = 18cm.

b) Vật AB = 2cm đặt song song với bản mặt ⇒ ảnh A’B’ qua bản mặt là ảnh ảo và có kích thước bằng vật (hình vẽ).

bài 44 khúc xạ ánh sáng SGK Vật lí 11 Nâng cao

Tương tự câu a)

⇒ A’B’ cách vật bản mặt trên 18cm và có kích thước 2 cm.  

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 218 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF