YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng.

Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và môi trường tới

A. luôn lớn hơn 1.

B. luôn nhỏ hơn 1.

C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chiết suất tí đối giữa môi trương khúc xạ và môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

\({n_{21}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON