YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.8 trang 70 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.8 trang 70 SBT Vật lý 11

Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 60° ; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45°; nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 30°. Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i thì góc khúc xạ là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo đề ra: n1sin600 = n2sin450 = n3sin300

Ta phải tìm r3 nghiệm đúng phương trình: n2sin600 = n3sinr3

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{ \Rightarrow {\rm{sin}}{{\rm{r}}_3} = \frac{{{n_2}}}{{{n_3}}}\sin {{60}^0} = \frac{{\sin {{30}^0}}}{{\sin {{45}^0}}}.\sin {{60}^0}}\\ {}&{ \Rightarrow {r_3} \approx {{38}^0}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.8 trang 70 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON