YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 166 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 166 sách GK Lý lớp 11

Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ. Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?

Hình 26.7 bài 5 trang 166 SGK Vật lí lớp 11

A. Tia S1I.

B. Tia S2I.

C. Tia S3I.

D. S1I; S2I; S3I  đều có thể là tia tới.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Quan sát đường truyền của các tia sáng

 • Ta có: 
  •  \(S_2I\) : tia tới, I: điểm tới và \(S_1I\) là tia phản xạ
  • ​\(IS_3\): tia khúc xạ

⇒ Chọn B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 166 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hữu Trí

  Chọn câu đúng

  bởi Hữu Trí 27/05/2020

       A. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang  kém thì góc

            khúc xạ nhỏ hơn góc tới

       B. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc

            khúc xạ lớn hơn góc tới

       C. Khi tia sáng truyền từ môi trường  chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì  góc  khúc xạ lớn hơn góc tới

       D. Khi góc tới bằng 900 thì góc khúc xạ cũng bằng 900

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thu Hang

  A  khi góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ cũng tăng bấy nhiêu lần

  B  góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới                          

  C  tia khúc xạ và tia tới nằm cùng phía so với pháp tuyến tại điểm tới      

  D  tia khúc xạ và tia tới cùng nằm trong mặt phẳng tới.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1