YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng

A. luôn lớn hơn 1

B. bằng 1

C. luôn nhỏ hơn 1

D. luôn lớn hơn 0 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng luôn lớn hơn 1

Chọn đáp án A.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 217 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON