YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.5 trang 70 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.5 trang 70 SBT Vật lý 11

Tỉ số nào sau đây có giá trị bằng chiết suất tỉ đối n12 của môi trường (1) đối với môi trường (2) (các kí hiệu có ý nghĩa như được dùng trong bài học) ?

A. sini/sinr              B. 1/n21           

C. n2/n1                  D. Bất kì biểu thức nào trong số A, B, C 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.5 trang 70 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON