YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.9 trang 71 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.9 trang 71 SBT Vật lý 11

Một cái máng nước sâu 30 cm, rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước thì có bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện (Hình 26.2). Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. Hãy tính h và vẽ tia sáng giới hạn bóng râm của thành máng khi có nước.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

CC’ = 7cm

→  HC – HC’ = h(tani – tanr) = 7cm (Hình 26.1G).

\(\begin{array}{l} \begin{array}{*{20}{c}} {}&{\tan i = \frac{4}{3};{\rm{tanr}} = \frac{{{\rm{sinr}}}}{{{\rm{cosr}}}};{\rm{sinr}} = \frac{{\sin i}}{n} = \frac{3}{5}}\\ {}&{{\rm{cosr}} = \sqrt {1 - {{\sin }^2}r} = \frac{4}{5};{\rm{tanr}} = \frac{3}{4}} \end{array}\\ \Rightarrow h\left( {\frac{4}{3} - \frac{3}{4}} \right) = 7cm\\ \Rightarrow h = 12cm \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.9 trang 71 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON