YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 195 SGK Vật lý 11

Giải bài 2 tr 195 sách GK Lý lớp 11

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa \(L_1\) và H một thấu kính hội tụ \(L_2\). Khi xê dịch \(L_2\), học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\) tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của \(L_2\) là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định và phương pháp: 

Bài 2 là dạng bài xác định tiêu cự của  thấu kính hội tụ khi đặt thấu kính hội tụ vào giữa một thấu kính phân kỳ và màn.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Lập sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính

  • Bước 2:Tìm  điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\)  tạo được điểm sáng tại H

  • Bước 3: Thay số và tính toán để tính tiêu cự của \(L_2\)​

  • Bước 4: Chọn phương án đúng từ kết quả vừa tìm được.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 2 như sau: 

 • Ta có: 

 • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

 • Trong đó:

 \(d_1=\propto \Rightarrow d_1'=f_1=-10cm\)

\(\rightarrow d_2=O_1O_2-d_1'=a-(-10)=a+10\)

 • Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\)  tạo được điểm sáng tại H là: 

\(d_2'=d_2\) và \(d_2'+d_2=S_1H=80cm\)

⇒ \(d_2'=d_2=40cm\)

 • Tiêu cự của \(L_2\)​ là: \(f=\frac{d_2'd_2}{d_2'+d_2}=20cm\)

⇒ Đáp án C 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 195 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON