ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.7 trang 85 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.7 trang 85 SBT Vật lý 11

Tiếp Câu hỏi 30.6, tìm kết luận sai dưới đây về hệ ghép này.

A. F1’ =F2.                                             B.O1O2 = f2 – f1

 C. IJ kéo dài cắt trục chính tại F2             D. O1O2 = f1 + f

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.7 trang 85 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1