ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.1 trang 84 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.1 trang 84 SBT Vật lý 11

Chỉ ra câu khẳng định sai

Chiếu một chùm sáng song song vào một hệ gồm hai thấu kính mỏng đặt đồng trục. Chùm tia ló

A. có thể là chùm hội tụ

B. có thể là chùm phân kì

C. có thể là chùm song song

D. không thể là chùm song song 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chùm tia ló không thể là chùm song song .

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.1 trang 84 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1