ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 195 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 195 sách GK Lý lớp 11

Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính \(L_1\) và \(L_2\) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của \(L_1\) trùng với tiêu điểm vật chính của \(L_2\). Chiếu một chùm tia sáng song song với \(L_1\) theo phương bất kì. 

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi \(L_2\) cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

\(L_1\) và \(L_2\) đều là thấu kính hội tụ.

\(L_1\) là thấu kính hội tụ; \(L_2\) là thấu kính phân kỳ.

\(L_1\) là thấu kính phân kỳ; \(L_2\) là thấu kính hội tụ.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Câu a:

 • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

 

 • Trong đó:

  • Hệ gồm hai thấu kính \(L_1\) và \(L_2\) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiêu điểm vật chính của \(L_2 \Rightarrow a=O_1O_2=f_1+f_2\)

  • Chùm tia sáng tới song song: \(d_1=\infty \Rightarrow d_1'=f_1\)

\(\Rightarrow d_2=a-d_1'=f_2\Rightarrow d_2'=\infty\)

\(\Rightarrow\) chùm tia ló ra khỏi (\(L_2\)) cũng là chùm tia song song.

Câu b:

Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

 • (\(L_1\))và (\(L_2\) ) đều là thấu kính hội tụ: hình 30.1

 • \(L_1\) là thấu kính hội tụ; \(L_2\) là thấu kính phân kì: Hình 30.2

 • \(L_1\) là thấu kính phân kì; \(L_2\) là thấu kính hội tụ: Hình 30.3

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 195 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Linh

  Bài 1. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm)

  a. Vật sáng AB cao 1(cm) đặt cách kính một khoảng 30(cm). Xác định vị trí tính chất.

  b. Xác định đại số phóng và vẽ hình.

  c. Dịch vật lại gần thấu kính 4(cm) thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2(cm). Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu

  Bài  2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm)

  a. Vật sáng AB cao 2(cm) đặt cách kính một khoảng 30(cm). Xác định vị trí tính chất.

  b. Xác định số phóng đại và vẽ hình.

  c. Dịch vật lại gần thấu kính 4(cm) thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2(cm). Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1