Bài tập 4 trang 195 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 195 sách GK Lý lớp 11

Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính \(L_1\) và \(L_2\) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của \(L_1\) trùng với tiêu điểm vật chính của \(L_2\). Chiếu một chùm tia sáng song song với \(L_1\) theo phương bất kì. 

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi \(L_2\) cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

\(L_1\) và \(L_2\) đều là thấu kính hội tụ.

\(L_1\) là thấu kính hội tụ; \(L_2\) là thấu kính phân kỳ.

\(L_1\) là thấu kính phân kỳ; \(L_2\) là thấu kính hội tụ.

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

  • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

 

  • Trong đó:

    • Hệ gồm hai thấu kính \(L_1\) và \(L_2\) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiêu điểm vật chính của \(L_2 \Rightarrow a=O_1O_2=f_1+f_2\)

    • Chùm tia sáng tới song song: \(d_1=\infty \Rightarrow d_1'=f_1\)

\(\Rightarrow d_2=a-d_1'=f_2\Rightarrow d_2'=\infty\)

\(\Rightarrow\) chùm tia ló ra khỏi (\(L_2\)) cũng là chùm tia song song.

Câu b:

Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

  • (\(L_1\))và (\(L_2\) ) đều là thấu kính hội tụ: hình 30.1

  • \(L_1\) là thấu kính hội tụ; \(L_2\) là thấu kính phân kì: Hình 30.2

  • \(L_1\) là thấu kính phân kì; \(L_2\) là thấu kính hội tụ: Hình 30.3

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 195 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ