ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.5 trang 84 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.5 trang 84 SBT Vật lý 11

Nếu L1 và L2 đều là thấu kính phân kì thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. (1)     B. (2)    

C. (3).    D.(4). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.5 trang 84 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1