ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.8 trang 85 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.8 trang 85 SBT Vật lý 11

Cho một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là : f1 = 20 cm; f2 = - 10 cm. Khoảng cách giữa hai quang tâm O1O2 = a = 30 cm. Vật phẳng nhỏ AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và ở trước L1, cách L1 là 20 cm.

a) Xác định ảnh sau cùng của vật, vẽ ảnh.

b) Tìm vị trí phải đặt vật và vị trí của ảnh sau cùng biết rằng ảnh này là ảo và bằng hai lần vật. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {AB{A_1}{B_1}A'B'}\\ {{d_1} = 20cm = {f_1};{d_1}^\prime \to \infty }\\ \begin{array}{l} {d_2} = a - {d_1}' \to - \infty ;\\ {d_2}' = {f_2} = - 10cm \end{array} \end{array}\)

Ảnh ảo cách O2 một đoạn 10cm

\(\begin{array}{l} k = {k_1}{k_2} = \left( { - \frac{{{d_1}^\prime }}{{{d_1}}}} \right)\left( { - \frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_2}}}} \right)\\ = \frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_1}}}\frac{{{d_1}^\prime }}{{{d_2}}} = \left( {\frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_1}}}} \right)\frac{{{d_1}^\prime }}{{a - {d_1}^\prime }} = \left( {\frac{{{d_2}^\prime }}{{{d_1}}}} \right)\frac{1}{{\frac{a}{{{d_1}^\prime }} - 1}} \end{array}\)

Với d1’ → ∞; k = 1/2.

Ảnh cùng chiều và bằng 1/2 vật. Vẽ ảnh theo các trị số tính được.

b) Ta phải có d2’ < 0 và |k| = 2

\(\begin{array}{l} k = {k_1}{k_2};\\ {k_1} = \frac{{{f_1}}}{{{f_1} - {d_1}}} = \frac{{20}}{{20 - {d_1}}};{k_2} = \frac{{{f_2}}}{{{f_2} - {d_2}}} = \frac{{10}}{{10 + {d_2}}}\\ {d_2} = a - {d_1}\prime = 30 - \frac{{20{d_1}}}{{{d_1} - 20}} = \frac{{10{d_1} - 600}}{{{d_1} - 20}}\\ {k_2} = \frac{{10}}{{10 + \frac{{10{d_1} - 600}}{{{d_1} - 20}}}} = \frac{{10({d_1} - 20)}}{{20{d_1} - 800}} = \frac{{{d_1} - 20}}{{2({d_1} - 40)}}\\ \Rightarrow k = \frac{{10}}{{40 - {d_1}}} = \pm 2\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {d_{11}} = 35cm \Rightarrow {d_{21}} = - \frac{{50}}{3}cm\\ {d_{12}} = 45cm \Rightarrow {d_{22}} = - 6cm \end{array} \right. \end{array}\)

d21: ảnh ảo; d22: ảnh thật.

Vậy d = 35cm.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.8 trang 85 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1