ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30.2 trang 84 SBT Vật lý 11

Bài tập 30.2 trang 84 SBT Vật lý 11

Có hai thấu kính L1 và L2 (Hình 30.1) được ghép đồng trục với F1’ = F2 (tiêu điểm ảnh chính của L1 trùng tiêu điểm vật chính của L2).

Dùng các giả thiết này để chọn đáp án đúng ở các câu hỏi từ 30.2 tới 30.5 theo quy ước :

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11

(1): ở trên O1X

(2): ở trên O2Y.

(3): ở trong đoạn O1O2

(4): không tồn tại (trường hợp không xảy ra).

Bài 30.2 trang 84 Sách bài tập Vật Lí 11: Nếu L1 và L2 đều là thấu kính hội tụ thì điểm trùng nhau của F1’ và F2 có vị trí :

A. (1).     B. (2).    

C. (3)      D.(4). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.2 trang 84 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1