ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 80 tr 98 sách GK Toán 9 Tập 2

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m

Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

- Mỗi dây thừng dài 20m.

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 80

 
 

Với bài 80, chúng ta sẽ mô phỏng lại hình vẽ, tính toán các đại lượng rồi kết luận vị trí buộc dây cho 2 con dê

Trường hợp mỗi dây dài 20m:

Diện tích hai con dê có thể ăn là:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.20^2+\frac{1}{4}\pi.20^2=200\pi(m^2)\)

Trường hợp một dây 30m, một dây 10m:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.30^2+\frac{1}{4}\pi.10^2=250\pi(m^2)\)

Vậy với cách buộc thứ hai, hai con dê ăn được nhiều cỏ hơn!

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bach dang

  cho nửa đường tròn đường kính BC=10cm và dây BA=8cm. Vẽ ra phía ngoài của tam giác ABC các nửa đường tròn đường kính AB và AC

  a) Tính diện tích tam giác ABC

  b)Tính tổng diện tích hai hình viên phân

  c) Tính tổng diện tích hai hình trăng khuyết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thuy tien

  Cho diện tích tam giác ABC là 60cm2, BD=3/4BC, E là trung điểm AD. Tính diện tích tam giác AEF

  B A C D E F

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1