Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 80 tr 98 sách GK Toán 9 Tập 2

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m

Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

- Mỗi dây thừng dài 20m.

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 80

Với bài 80, chúng ta sẽ mô phỏng lại hình vẽ, tính toán các đại lượng rồi kết luận vị trí buộc dây cho 2 con dê

Trường hợp mỗi dây dài 20m:

Diện tích hai con dê có thể ăn là:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.20^2+\frac{1}{4}\pi.20^2=200\pi(m^2)\)

Trường hợp một dây 30m, một dây 10m:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.30^2+\frac{1}{4}\pi.10^2=250\pi(m^2)\)

Vậy với cách buộc thứ hai, hai con dê ăn được nhiều cỏ hơn!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

  Trong một tam giác đều ABC (h.13), vẽ những cung tròn đi qua tâm của tam giác và từng cặp đỉnh của nó. Cho biết cạnh tam giác bằng a, tính diện tích hình hoa thị gạch sọc ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Bài 70 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) có \(\widehat{C}=45^0\) :

   

  a) Tính diện tích hình quạt tròn AOB (ứng với cung nhỏ AB)

   

  b) Tính diện tích hình viên phân AmB (ứng với cung nhỏ AB)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời