YOMEDIA

Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 80 tr 98 sách GK Toán 9 Tập 2

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m

Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

- Mỗi dây thừng dài 20m.

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 80

 
 

Với bài 80, chúng ta sẽ mô phỏng lại hình vẽ, tính toán các đại lượng rồi kết luận vị trí buộc dây cho 2 con dê

Trường hợp mỗi dây dài 20m:

Diện tích hai con dê có thể ăn là:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.20^2+\frac{1}{4}\pi.20^2=200\pi(m^2)\)

Trường hợp một dây 30m, một dây 10m:

\(\small S=\frac{1}{4}\pi.R_{1}^{2}+\frac{1}{4}\pi.R_{2}^{2}=\frac{1}{4}\pi.30^2+\frac{1}{4}\pi.10^2=250\pi(m^2)\)

Vậy với cách buộc thứ hai, hai con dê ăn được nhiều cỏ hơn!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh hằng

  Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

  Tính diện tích của hình cánh hoa, biết OA = R ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  ngọc trang

  Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 113)

  Tính diện tích của hình được giới hạn bởi các đường cong biết OA = OB = R > 0 ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA