YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 70 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 70 tr 112 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho tam giác \(ABC\) nội tiếp đường tròn \((O; R)\) có \(\widehat C = {45^\circ}\).

\(a)\) Tính diện tích hình quạt tròn \(AOB\) (ứng với cung nhỏ \(AB\))

\(b)\) Tính diện tích hình viên phân \(AmB\) (ứng với cung nhỏ \(AB\))

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức: Diện tích hình quạt tròn bán kính \(R,\) cung \(n^\circ\) được tính theo công thức: \(S=\dfrac{\pi R^2n}{360}\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Xét đường tròn \((O)\) có \(\widehat C = {45^\circ }\)  \((gt)\) là góc nội tiếp chắn \(\overparen{AmB} \)

\( \Rightarrow  sđ \overparen{AmB}= 2.\widehat C\)\(=2.45^0= {90^\circ}\)

Diện tích hình quạt \(AOB\) là:

\(S =\displaystyle {{\pi {R^2}.90} \over {360}} =\displaystyle  {{\pi {R^2}} \over 4}\) (đơn vị diện tích)

\(b)\) \(\widehat {AOB} =  sđ \overparen{AmB} = {90^0}\)

\( \Rightarrow OA \bot OB\)

Diện tích tam giác \(OAB\) là: \(S =\displaystyle {1 \over 2}OA.OB = \displaystyle {{{R^2}} \over 2}\)

Diện tích hình viên phân \(AmB\) là:

\(S_{qAOB}-S_{AOB}=\displaystyle {{\pi {R^2}} \over 4} - {{{R^2}} \over 2}\)\( =\displaystyle  {{{R^2}\left( \displaystyle {\pi  - 2} \right)} \over 4}\) (đơn vị diện tích)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 70 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF