YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 66 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 66 tr 112 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong trong hình \(10:\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức: Diện tích \(S\) của một hình tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(S=\pi.R^2\)

Lời giải chi tiết

Hình để trắng là nửa hình tròn có đường kính \(4 cm\) nên bán kính bằng \(2 cm\) có diện tích:

\({S_1} = \displaystyle {1 \over 2}\pi {.2^2} = 2\pi \) \((cm^2)\)

Diện tích \(\displaystyle{1 \over 4}\) hình tròn có bán kính \(4 cm:\)

\(S =\displaystyle {1 \over 4}\pi {.4^2} = 4\pi \) \((cm^2)\)

Diện tích phần gạch sọc:

\(S_2=S-S_1=4\pi  - 2\pi  = 2\pi \) \((cm^2)\)

Vậy:\(S_1=S_2\) 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF