YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 68 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 68 tr 112 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai nửa hình tròn đường kính \(1,2m.\) Người ta muốn nới rộng một bàn bằng cách ghép thêm (vào giữa) một mặt hình chữ nhật có một kích thước là \(1,2m (h.12).\) Hỏi:

\(a)\) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiều nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới\(?\)

\(b)\) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vi mặt bàn tăng gấp đôi sau khi nới\(?\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức: Diện tích \(S\) của một hình tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(S=\pi.R^2\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Gọi kích thước thứ \(2\) của hình chữ nhật là \(x (cm),\) điều kiện: \(x > 0\)

Ta có: \(1,2.x + \pi {\left( {0,6} \right)^2} = 2.\pi {\left( {0,6} \right)^2}\)

\( \Rightarrow 1,2.x = \pi .{\left( {0,6} \right)^2}\)

\(x = \displaystyle {{\pi .0,36} \over 2} \approx 0,942\) \((m)\)

\(b)\)  Gọi kích thước thứ \(2\) của hình chữ nhật là \(x (cm),\) điều kiện: \(x > 0\) 

Chu vi mặt bàn mới là \(1,2.\pi  + 2x\)

Theo bài ra ta có: \(1,2\pi .2x = 2.1,2\pi \)

\( \Rightarrow x = \displaystyle {{1,2\pi } \over 2} \approx 1,885\) \((m)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 112 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF