YOMEDIA
NONE

Bài tập 84 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 84 tr 99 sách GK Toán 9 Tập 2

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ (h.63).

b) Tính diện tích miền gạch sọc

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 84

Với bài 84, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách vẽ hình đã cho như thế nào và tính toán các giá trị đại số bằng công thức đã học.

Câu a:

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cm

Lấy điểm D đối xứng với B qua A.

Dựng cung DE sao cho góc BDE bằng 120 độ

Dựng cung FE sao cho góc FCE bằng 120 độ.

Ta có hình vẽ cần dựng!

Câu b:

Diện tích hình quạt CAD:

\(\small S_{CAD}=\frac{120\pi.1^2}{360}=\frac{\pi}{3}(cm^2)\)

Diện tích hình quạt DBE:

\(\small S_{DBE}=\frac{120\pi.2^2}{360}=\frac{4\pi}{3}(cm^2)\)

Diện tích hình quạt ECF:

\(\small S_{ECF}=\frac{120\pi.3^2}{360}=3\pi(cm^2)\)

Diện tích phần gạch sọc là:

\(\small S=\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{3}+3\pi=\frac{14\pi}{3}(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 84 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON