YOMEDIA
NONE

Bài tập 86 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 86 tr 100 sách GK Toán 9 Tập 2

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm, R2 = 7,8 cm.

Hình 65 bài 86 trang 100 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 86

Bài 86 chúng ta làm quen với khái niệm hình vành khăn, tính diện tích hình ấy cũng không khó, dùng hai đường tròn biết rõ bán kính trừ cho nhau là giải được bài toán.

Câu a:

Diện tích hình tròn (O;R1) là:

\(\small S_1=\pi.R_{1}^{2}\)

Diện tích hình tròn (O;R2) là:

\(\small S_2=\pi.R_{2}^{2}\)

Diện tích hình vành khăn là:

\(\small S=S_1-S_2=\pi(R_{1}^{2}-R_{2}^{2})\)

Câu b:

Thay thế các giá trị, ta nhận được diện tích hình vành khăn là:

\(\small S=S_1-S_2=\pi(R_{1}^{2}-R_{2}^{2})=\pi.(10,5^2-7,8^2)\approx 155,22(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 100 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON