AMBIENT

Bài tập 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 82 tr 99 sách GK Toán 9 Tập 2

Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 82

Với bài 82 này, chúng ta sẽ dùng các công thức đã học về diện tích quạt tròn có số đo góc cho trước để điền số thích hợp vào bảng sau:

Dòng thứ nhất:

\(\small R=\frac{C}{2\pi }=\frac{13,2}{2.3,14}\approx 2,1(cm)\)

\(\small S=\pi R^2=3,14.(2,1)^2\approx 13,8(cm^2)\)

\(\small S_q=\frac{\pi R^2=3,14.(2,1)^2.47,7}{360}\approx 1,83(cm^2)\)

Dòng thứ hai:

\(\small C=2\pi R=2.3,14.2,5=15,7(cm)\)

\(\small S=\pi.R^2=3,14/(2,5)^2\approx 19,6(cm^2)\)

\(\small n^o=\frac{S_q.360^o}{\pi.R^2}=\frac{12,5.360^o}{3,14.2,5^2}\approx 229,3^o\)

Dòng thứ ba:

\(\small R=\sqrt{\frac{S}{\pi}}=\sqrt{\frac{37,8}{3,14}}\approx 3,5(cm)\)

\(\small C=2\pi.R=2.\pi.3,5\approx22(cm)\)

\(\small n^o=\frac{S_q.360^o}{\pi.R^2}=\frac{10,6.360^o}{3,14.3,5^2}\approx 99,2^o\)

Điền vào các ô trống ta được các bảng sau:

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  Bài 67 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

   

  a) Vẽ đường xoắn (h.11) xuất phát từ một hình vuông cạnh 1cm. Nói cách vẽ 

   

  b) Tính diện tích hình gạch sọc

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Bài 66 (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

  So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong hình 10 :

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>