YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 82 tr 99 sách GK Toán 9 Tập 2

Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 82

Với bài 82 này, chúng ta sẽ dùng các công thức đã học về diện tích quạt tròn có số đo góc cho trước để điền số thích hợp vào bảng sau:

Dòng thứ nhất:

\(\small R=\frac{C}{2\pi }=\frac{13,2}{2.3,14}\approx 2,1(cm)\)

\(\small S=\pi R^2=3,14.(2,1)^2\approx 13,8(cm^2)\)

\(\small S_q=\frac{\pi R^2=3,14.(2,1)^2.47,7}{360}\approx 1,83(cm^2)\)

Dòng thứ hai:

\(\small C=2\pi R=2.3,14.2,5=15,7(cm)\)

\(\small S=\pi.R^2=3,14/(2,5)^2\approx 19,6(cm^2)\)

\(\small n^o=\frac{S_q.360^o}{\pi.R^2}=\frac{12,5.360^o}{3,14.2,5^2}\approx 229,3^o\)

Dòng thứ ba:

\(\small R=\sqrt{\frac{S}{\pi}}=\sqrt{\frac{37,8}{3,14}}\approx 3,5(cm)\)

\(\small C=2\pi.R=2.\pi.3,5\approx22(cm)\)

\(\small n^o=\frac{S_q.360^o}{\pi.R^2}=\frac{10,6.360^o}{3,14.3,5^2}\approx 99,2^o\)

Điền vào các ô trống ta được các bảng sau:

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
  • NH Thuỷ Tiên

    Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc v của gió, tức là F = a x v^2 Biết rằng khi vận tốc gió bằng 2m/s thì tác động lên cánh thuyền buồm là 120N. Tính hằng số a rồi cho biết con thuyền có thể đi được trong gió bão với vận tốc 90km/h hay không ? Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000N

    Theo dõi (0) 0 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON