ADMICRO
UREKA

Bài tập 78 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 78 tr 98 sách GK Toán 9 Tập 2

Chân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là 12 m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 78

Với bài toán số 78 này, chúng ta sẽ tính bán kính của hình tròn tạo bởi đống cát trên mặt phẳng, rồi suy ra diện tích.

\(\small C=2\pi R=12(m)\Rightarrow R=\frac{6}{\pi}(m)\)

Diện tích cần tìm là:

\(\small S=\pi.R^2=\pi.\left (\frac{6}{\pi} \right )^2=\frac{36}{\pi}\approx 11,46(m^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 78 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON