YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 7 tr 38 sách GK Toán 9 Tập 2

Trên mặt phẳng tọa độ (h.10), có một điểm M thuộc đồ thị của hàm số y = ax2.

Hình 10 bài 7 trang 38 SGK Toán lớp 9 Tập 2

a) Tìm hệ số a

b) Điểm A(4; 4) có thuộc đồ thị không ?

c) Hãy tìm thêm hai điểm nữa (không kể điểm O) để vẽ đồ thị.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Theo hình vẽ ta có tọa độ của điểm M là:

\(\small x = 2; y = 1\Rightarrow M(2;1)\)

\(\small \Rightarrow 1=2^2.a\Rightarrow a=\frac{1}{4}\)

Ta có đồ thị là:

\(\small y=\frac{1}{4}x^2\)

Câu b:

Thế điểm A vào hàm số vừa tìm được, ta có:

\(\small x_A=4\Rightarrow y_A=4^2.\frac{1}{4}=4\)

Vậy A thuộc đồ thị hàm số

Câu c:

Hàm số qua các điểm:

\(\small M(2;1);N(-2;1);A(4;4);B(-4;4);O(0;0)\)

Đồ thị hàm số:

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON