RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 39 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 10 tr 39 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hàm số y = -0,75x2 . Qua đồ thị của hàm số đó, hãy cho biết khi x tăng từ -2 đến 4 thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của y là bao nhiêu?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Với bài 10, chúng ta sẽ xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn nào đó.

Ta có:

\(\small -0,75<0\)

Đồ thị nhận gốc tọa độ \(\small O(0;0)\) làm điểm có giá trị cao nhất.

\(\small y(-2)=-3>y(4)=-12\)

Vậy xét trên đoạn \(\small -2\rightarrow 4\)

Đồ thị nhận giá trị lớn nhất tại gốc tọa độ \(\small O(0;0)\)

Và giá trị nhỏ nhất tại \(\small B(4;-12)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 39 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)