YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 39 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 10 tr 39 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hàm số y = -0,75x2 . Qua đồ thị của hàm số đó, hãy cho biết khi x tăng từ -2 đến 4 thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của y là bao nhiêu?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Với bài 10, chúng ta sẽ xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn nào đó.

Ta có:

\(\small -0,75<0\)

Đồ thị nhận gốc tọa độ \(\small O(0;0)\) làm điểm có giá trị cao nhất.

\(\small y(-2)=-3>y(4)=-12\)

Vậy xét trên đoạn \(\small -2\rightarrow 4\)

Đồ thị nhận giá trị lớn nhất tại gốc tọa độ \(\small O(0;0)\)

Và giá trị nhỏ nhất tại \(\small B(4;-12)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 39 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON