YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 8 tr 38 sách GK Toán 9 Tập 2

Biết rằng đường cong trong hình 11 là một parabol y = ax2 

a) Tìm hệ số a

b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x = -3

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y = 8

Đồ thị bài 8 trang 38 SGK Toán lớp 9 Tập 2

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Với bài 8 này, chúng ta sẽ dựa vào điểm thuộc đồ thị để suy ra đúng dạng đồ thị, từ đó biết được các điểm thuộc đồ thị ấy nhờ vào tung hoặc hoành độ

Câu a:

Theo hình vẽ, ta thấy điểm trên đồ thị có tọa độ là:

\(\small x=-2;y=2\Rightarrow 2=(-2)^2.a\Rightarrow a=\frac{1}{2}\)

Vậy hàm số là:

\(\small y=\frac{1}{2}x^2\)

Câu b:

\(\small x=-3\Rightarrow y=(-3)^2.\frac{1}{2}=\frac{9}{2}\)

Câu c:

Các điểm thuộc parabol có tung độ là 8 là:

\(\small 8=\frac{1}{2}x^2\Rightarrow x^2=16\Leftrightarrow x=\pm 4\)

Vậy các điểm đó là: \(\small A(-4;4);B(4;4)\)

 

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON