YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.1 trang 51 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 2.1 tr 51 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Parabol \(y = a{x^2}\) trong hình vẽ có hệ số \(a\) là bao nhiêu\(?\)

\((A)\; 1;\)

\((B)\; -1;\)

\((C)\; 2;\)

\((D)\) \(\displaystyle {1 \over 2}.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dựa vào đồ thị xác định tọa độ một điểm đi qua rồi từ đó tìm được hệ số \(a\) của hàm số.

Lời giải chi tiết

Vì điểm có hoành độ \(x = 2\) thì tung độ \(y = 2\) nên \(y=ax^2\Rightarrow a = \displaystyle {y \over {{x^2}}} = {2 \over {{2^2}}} = {1 \over 2}\)

Parabol \(y = a{x^2}\) trong hình vẽ có hệ số \(a\) bằng \(\displaystyle {1 \over 2}.\)

Vậy chọn \((D) \) \(\displaystyle {1 \over 2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 51 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF