YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.2 trang 51 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 2.2 tr 51 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho hàm số \(y = 0,5{x^2}\)

\(a)\) Tìm các giá trị của \(x\) để \(y < 2.\)

\(b)\) Tìm các giá trị của \(x\) để \(y > 2.\)

\(c)\) Tìm các giá trị của \(y\) khi \(-2 < x < 2.\)

\(d)\) Tìm các giá trị của \(y\) khi \(x ≤ 0.\)

\(e)\) Tìm các giá trị của \(y\) khi \(x ≤ 2.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Vẽ đồ thị hàm số, rồi từ đó suy ra giá trị cần tìm.

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số: 

Bảng giá trị:

x -2 -1 0 1 2
\(y = 0,5x^2\) 2 0,5 0 0,5 2

Vẽ đồ thị:

Từ đồ thị hàm số ta có: 

\(a)\) Để giá trị \(y < 2\) thì \(-2 < x < 2\)

\(b)\) Để giá trị \(y > 2\) thì \(x > 2\) hoặc \(x < -2\)

\(c)\) Khi \(-2 < x < 2\) thì \(0 ≤ y < 2\)

\(d)\) Khi \(x ≤ 0\) thì \(y ≥ 0\)

\(e)\) Khi \(x ≤ 2\) thì \(y ≥ 0\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 51 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF