YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 49 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 10 tr 49 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho hai hàm số \(y = 0,2{x^2}\) và \(y = x\)

a) Vẽ hai đồ thị của những hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ của các giao điểm của hai đồ thị.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

a) Lấy một số điểm thuộc đồ thị hàm số, rồi từ đó vẽ đồ thị.

b) Để tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị, ta có phương trình hoành độ giao điểm, rồi từ đó tìm được \(x, y.\) 

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 0,2{x^2}\)

x

-5

-2

0

2

5

\(y = 0,2{x^2}\)

5

0,8

0

0,8

5

Vẽ đồ thị hàm số \(y = x\). Đồ thị đi qua O (0; 0)

Cho \(x = 5 \Rightarrow y = 5\) M(5; 5)

b) 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là \(0,2x^2=x \) \(\Leftrightarrow 0,2x^2-x=0\)\(\Leftrightarrow x(0,2x-1)=0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
0,2x = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0 \Rightarrow y = 0\\
x = 5 \Rightarrow y = 5
\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó là \((0;0)\) và \((5;5).\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 49 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF