YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 37 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 5 tr 37 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho ba hàm số: \(y=\frac{1}{2}x^2; y = x^2 ; y = 2x^2\)

a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.

c) Tìm ba điểm A', B', C' có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A', B và B', C và C'.

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Với bài 5 này, chúng ta sẽ được nhận biết tính đối xứng của đồ thị qua trục tung Oy, và có thể tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Câu a:

Vẽ đồ thị:

Câu b:

Tung độ các điểm A, B, C có cùng hoành độ\(x = -1,5\) là:

\(\small y_A=\frac{1}{2}(-1,5)^2=\frac{9}{8}\Rightarrow A\left (-1,5;\frac{9}{8} \right )\)

\(\small y_B=(-1,5)^2=\frac{9}{4}\Rightarrow B\left (-1,5;\frac{9}{4} \right )\)

\(\small y_C=2.(-1,5)^2=\frac{9}{2}\Rightarrow C\left (-1,5;\frac{9}{2} \right )\)

Câu c:

Bằng cách tương tự câu B, ta cũng tìm được tọa độ các điểm A', B', C' có cùng hoành độ \(\small x = 1,5\):

\(\small y_A=y_{A'}=\frac{9}{8}\Rightarrow A'\left (1,5;\frac{9}{8} \right )\)

\(\small y_B=y_{B'}=\frac{9}{4}\Rightarrow B'\left (1,5;\frac{9}{4} \right )\)

\(\small y_C=y_{C'}=\frac{9}{4}\Rightarrow C'\left (1,5;\frac{9}{2} \right )\)

Chúng đối xứng qua trục tung Oy!

Câu d:

Với mỗi hàm số đã cho ta đều có hệ số \(\small a > 0\) nên gốc tọa độ là điểm thấp nhất của đồ thị. Khi đó ta có

\(\small x = 0\Rightarrow y=0\)

Điểm này đều thuộc ba đồ thị trên

Vậy \(\small x = 0\) thì hàm số có giả trị nhỏ nhất.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 37 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON