YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 6 tr 38 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hàm số \(y = f(x) = x^2\)

a) Vẽ đồ thị của hàm số đó.

b) Tính các giá trị f(-8); f(-1,3); f(-0,75); f(1,5).

c) Dùng đồ thị để ước lượng các giá trị (0,5)2; (-1,5)2; (2,5)2.

d) Dùng đồ thị để ước lượng vị trí các điểm trên trục hoành biểu diễn các số \(\sqrt{3};\sqrt{7}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với bài 6 này, chúng ta sẽ tính toán các giá trị, rồi kiểm tra bằng độ thị hình vẽ sau:

Câu a:

Đồ thị hàm số qua \(\small A(1;1);B(-1;1);C(2;4);D(-2;4);O(0;0)\)

Câu b:

Ta có:

\(\small y = f(x) = x^2\)

\(\small f(-8) = (-8)^2 = 64\)

\(\small f(-1,3) = (-1,3)^2 = 1,69\)

\(\small f(-0,75) = (-0,75)^2 = 0,5625\)

\(\small f(1,5) = 1,5^2 = 2,25\)

Câu c:

Theo đồ thị ta có:

\(\small (0,5)^2 = 0,25\)

\(\small (-1,5)^2 = 2,25\)

\(\small (2,5)^2 = 6,25\)

Câu d:

Theo đồ thị ta có:

\(\small x=\sqrt{3}\Rightarrow y=3\)

Điểm biểu diễn trên trục hoành:

\(\small \sqrt{3}\approx 1,73\)

\(\small x=\sqrt{7}\Rightarrow y=7\)

Điểm biểu diễn trên trục hoành:

\(\small \sqrt{7}\approx 2,65\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 38 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON