YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 49 SBT Toán 9 Tập 2

Giải bài 13 tr 49 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(-1,5) và f(-0,5), f(0,75) và f(1,5).

c) Dùng đồ thị, tìm những giá trị thích hợp điền vào các chỗ (…):

Khi  thì... ≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì …≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì … ≤ y ≤ …

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

a) Vẽ đồ thị: Lấy một số điểm thuộc đồ thị rồi từ đó vẽ đồ thị.

b) Nếu \(a<0\) thì hàm số đồng biến khi \(x<0\) và nghịch biến khi \(x>0\).

c) Nhìn đồ thị hàm số để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)

x

-2

-1

0

1

2

\(y = f\left( x \right) =  - 1,5{x^2}\)

-6

-1,5

0

-1,5

-6

 

b) Hàm số \(y =  - 1,5{x^2}\)

\(a =  - 1,5 < 0\)

Hàm số đồng biến trong x < 0, nghịch biến trong \(x > 0 \Rightarrow f\left( { - 1,5} \right) < f\left( { - 0,5} \right)\)

\(f\left( {0,75} \right) > f\left( {1,5} \right)\)

c) Khi \(1 \le x \le 2\) thì -6  ≤ y ≤ -1,5

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì -6 ≤ y ≤ 0

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì -6 ≤ y ≤ 0

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 49 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF