YOMEDIA
NONE

Bài tập 71 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 71 tr 32 sách GK Toán 8 Tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B = x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 - x

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

A chia hết cho B vì x4, x3, x2 đều chia hết cho x2

Câu b:

A chia hết cho B, vì x2– 2x + 1 = (1 – x)2, chia hết cho 1 - x

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON