YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.1 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 12.1 tr 13 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Kết quả của phép tính \(\left( {8{x^3} - 1} \right):\left( {1 - 2x} \right)\) là:

\(A.\) \(4{x^2} - 2x - 1\)

\(B.\) \(- 4{x^2} - 2x - 1\)

\(C.\) \(4{x^2} + 2x + 1\)

\(D.\) \(4{x^2} - 2x + 1\)

Hãy chọn kết quả đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta có thể phân tích đa thức bị chia thành nhân tử rồi từ đó suy ra đa thức thương.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left( {8{x^3} - 1} \right)=(2x-1)(4x^2+2x+1)\)\(=-(1-2x)(4x^2+2x+1)\)

\(\Rightarrow\left( {8{x^3} - 1} \right):\left( {1 - 2x} \right)\)\(=-(1-2x)(4x^2+2x+1):\left( {1 - 2x} \right)\)\(=-(4x^2+2x+1)\)\(= - 4{x^2} - 2x - 1\)

Vậy chọn \(B.\) \( - 4{x^2} - 2x - 1\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF