ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 74 tr 32 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đề phép chia hết thì dư a - 30 phải bằng 0 tức là

a - 30 = 0 => a = 30

Vậy a = 30.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1