YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 70 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 70 tr 32 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2;

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) - (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 )

                                           = 5x3 – x2 + 2

Câu b:

(15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

= 15/6xy - 1 - 3/6y = 5/2xy - 1/2y - 1.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 70 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON