RANDOM
VIDEO

Bài tập 70 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 70 tr 32 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2;

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

(25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) - (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 )

                                           = 5x3 – x2 + 2

Câu b:

(15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

xy - 1 - y = xy - y - 1.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 70 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thùy Nguyễn

  ĐỀ SỐ 2

  Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính

  1. 2x2(3x –5) 2. (12x3y + 18x2y) : 2xy

  Bài 2: (2,5 điểm)

  1. Tính giá trị biểu thức: Q = x2–10x + 1025 tại x = 1005

  2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tửa. 8x2–2b. x2–6x –y2+ 9

  Bài 3: (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2–4x –21 = 0

  Bài 4: (1,5 điểm)Cho biểu thức A = 1/x-2+1/x+2+x^2+1/x^2-4 (x ≠ 2, x ≠ –2)

  1. Rút gọn biểu thức A.

  2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn –2 < x < 2, x ≠ –1 phân thức luôn có giá trị âm.

  Bài 5. (4 điểm)Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.

  1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

  2. Gọi Mlà trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH

  . Đề số 3

  Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  a. x2–2x + 2y –xy b. x2+ 4xy –16 + 4y2

  Bài 2: Tìm a để đa thức x3+ x2–x + a chia hết cho x + 2

  Bài 3: Cho biểu thức K=(a/a-1-1/a^2-a):(1/a+1+2/a^2-1)

  a.Tìm điều kiện của a để biểu thức K xác định và rút gọn biểu thức K

  b. Tính gí trị biểu thức K khi a=1/2


  Bài 4: Cho ΔABCcân tại A. Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN (M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.

  a. Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân?

  b. Tứ giác AHIK là hình gì? Tại sao?

  Bài 5: Cho xyz = 2006.Chứng minh rằng: 2006x /xy+2006x+2006+y/yz+y+2006+z/xz+z+1=1

  Đề 4:

  Bài 1.( 1,5 điểm)Thực hiện phép tính

  a)2x(x^2-3x+4) b) (x+2)(x-1) c) (4x^4-2x^3+6x^2):2x

  Bài 2. (2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

  a) 2x^2 - 6x b) 2x^2 -18 c) x^3+3x^2+x+3 d)x^2-y^2+6y-9

  Bài 3. (2,0 điểm)Thực hiện phép tính:

  a) 5x/x-1+-5/x-1 b) 1/x-3+2/x+3+9-x/x^2-9 c) 4x+8/4-x^29(x^2-2x)

  Bài 4.( 3,5 điểm)Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

  a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang.

  b) Tứ giác OEIC là hình gì? Vì sao?

  c) Vẽ FH vuông góc với BC tại H,FK vuông góc với CD tại K. Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

  d) Chứng minh ba điểm E, H, K thẳng hàng.

  Bài5.( 0,5 điểm)Cho a, b, c, d thỏa mãn a+b=c+d;a^2+b^2=c^2+d^2

  Chứng minh rằng a^2013+b^2013=C^2013+d^2013

  Đề 5:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:a) 3x^2(4x^3+2x-4) b) (x^3-3x^2+x-3):(x-3)

  Câu 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a) 2x^2+2xy-x-y b)x^2-2x-3.

  Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức: x^2-4x+25.

  Câu 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, điểm M thuộc cạnh AB. Gọi I, H, K lần lượt là trung điểm của BM, BC, CM. Chứng minh:

  a) MIHK là hình bình hành.

  b) AIHK là hình thang cân.

  Làm nhanh giùm mk vs,mk đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tram Anh

  a,2x.(x3-3x2y+6xy3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  xác định a sao cho x^4+ax^2+1 chia hết cho x^2+2x+1,giúp vs mn ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  xác định a sao cho 3x^2+ax+27 chia cho x+5 dư 2,giúp vs mn ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Tìm gt nguyên của n

  a) Để gt của biểu thức 3n3 + 10n2 -5 chia hết cho gt của biểu thức 3n + 1

  b) Để gt của biểu thức 10n2 + n -10 chia hết cho gt của biểu thức n -1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Tìm số dư trong phép chia của biểu thức

  (x+2) (x+4) (x+6) (x+8) +2009 cho đa thức x2 +10x+21

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  \(\left(x^3+y^3\right)-2\left(x^2-y^2\right)+3\left(x+y\right)^2\) chia hết cho (x+y)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Nếu a chia cho 11 dư 4 thì a^2 chia cho 11 dư bao nhêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Thực hiện phép chia:

  a) ( x2+5x+6):(x+3)

  b)( x3+x2-6x):(x-2)

  c) ( 8x3-1):(4x2+2x+1)

  d) (2x3-7x2+5x-1):(2x-1)

  Bài 2 :thực hiện phép chia:

  a)(6x3+7x22x-2):(2x-1)

  b) (6x3+11x2-15x+4):(2x2+5x-1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Cho \(a,b\in N\) và a>b . C/m:

  a) \(A=ab\left(a^4-b^4\right)⋮30\)

  b)\(B=a^2b^2\left(a^4-b^4\right)⋮60\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Với giá trị nào của a và b thì đa thức x3+ax2+2x+b chia hết cho đa thức x2+2x+3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Tìm dư khi chia các đa thức sau:

  a. \(x^{41}:\left(x^2+1\right)\)

  b. \(x^{43}:\left(x^2+1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  không đặt tính chia đa thức, hãy xét xem đa thức \(x^3-9x^2+6x+16\) có hay không chia hết cho:

  a. \(x+1\) b. \(x-3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Làm phép chia

  a, \(3x^3y^2:x^2\)

  b, \(\left(x^5+4x^3-6x^2\right):4x^2\)

  c, \(\left(x^3-8\right):\left(x^2+2x+4\right)\)

  d, \(\left(3x^2-6x\right):\left(2-x\right)\)

  e, \(\left(x^3+2x^2-2x-1\right):\left(x^2+3x+1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  xác định a sao cho x^3-3x+a chia hết cho (x-1)^2

  giúp mik vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Xác định số hữu tỉ a và b sao cho:

  x4 + x3 + ax2 + (a + b)x + 2b + 1 chia hết cho x3+ ax + b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Chia sắp xếp:

  a)(-2x^3+7x^2-8x+3):(3-2x)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)