YOMEDIA
NONE

Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 73 tr 32 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y);

b) (27x3 – 1) : (3x – 1);

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1);

d) (x2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(4x2 – 9y2) : (2x – 3y) = [(2x)2 – (3y)2] : (2x – 3y) = 2x + 3y;        

Câu b:

(27x3 – 1) : (3x – 1) = [(3x)3 – 1] : (3x – 1) = (3x)2 + 3x + 1 = 9x2 + 3x + 1

Câu c:

(8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) = [(2x)3 + 1] : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1)[(2x)2 – 2x + 1] : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)  = 2x + 1                    

Câu d:

(x2 – 3x + xy -3y) : (x + y)

= [(x2 + xy) – (3x + 3y)] : (x + y)

= [x(x + y) – 3(x + y)] : (x + y)

= (x + y)(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON