YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 51 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 51 tr 13 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Tìm a sao cho đa thức

\({x^4} - {x^3} + 6{x^2} - x + a\) chia hết cho đa thức \({x^2} - x + 5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

+) Sử dụng tính chất phép chia hết có số dư \(R=0\) để tìm \(a\).

Lời giải chi tiết

Để có phép chia hết thì số dư bằng \(0\) \( \Rightarrow a - 5 = 0 \Rightarrow a = 5\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF