Hỏi đáp về Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Đại số 8

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK

FAQ

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Quảng cáo

Danh sách hỏi đáp (11 câu):

 • Phong Vu

  Cho đa thức Q=(x+3)(x+5)(x+7)(x+9)+2014. Tìm số dư trong phép chia đa thức Q cho đa thức x2+12x+32.
  ________giúp mình với ạ__________

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Bài 50 (Sách bài tập - trang 13)

  Cho hai đa thức :

                     \(A=x^4-2x^3+x^2+13x-11\)

                     \(B=x^2-2x+3\)

  Tìm thương A và dư R sao cho \(A=B.Q+R\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn
  Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

  Kết quả phép tính \(\left(x^3+8\right):\left(x+2\right)\) là :

  (A) \(x^2+4\)                                 (B) \(\left(x+2\right)^2\)

  (C) \(x^2+2x+4\)                       (D) \(x^2-2x+4\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

  Kết quả của phép tính \(\left(8x^3-1\right):\left(1-2x\right)\) là :

  (A) \(4x^2-2x-1\)                      (B) \(-4x^2-2x-1\)

  (C) \(4x^2+2x+1\)                      (D)  \(4x^2-2x+1\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi
  Bài 52 (Sách bài tập - trang 13)

  Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức \(3n^3+10n^2-5\) chia hết cho giá trị của biểu thức \(3n+1\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 51 (Sách bài tập - trang 13)

  Tìm a sao cho đa thức \(x^4-x^3+6x^2-x+a\) chia hết cho đa thức \(x^2-x+5\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn

  ĐỀ SỐ 2

  Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính

  1. 2x2(3x –5) 2. (12x3y + 18x2y) : 2xy

  Bài 2: (2,5 điểm)

  1. Tính giá trị biểu thức: Q = x2–10x + 1025 tại x = 1005

  2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tửa. 8x2–2b. x2–6x –y2+ 9

  Bài 3: (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2–4x –21 = 0

  Bài 4: (1,5 điểm)Cho biểu thức A = 1/x-2+1/x+2+x^2+1/x^2-4 (x ≠ 2, x ≠ –2)

  1. Rút gọn biểu thức A.

  2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn –2 < x < 2, x ≠ –1 phân thức luôn có giá trị âm.

  Bài 5. (4 điểm)Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.

  1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

  2. Gọi Mlà trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH

  . Đề số 3

  Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  a. x2–2x + 2y –xy b. x2+ 4xy –16 + 4y2

  Bài 2: Tìm a để đa thức x3+ x2–x + a chia hết cho x + 2

  Bài 3: Cho biểu thức K=(a/a-1-1/a^2-a):(1/a+1+2/a^2-1)

  a.Tìm điều kiện của a để biểu thức K xác định và rút gọn biểu thức K

  b. Tính gí trị biểu thức K khi a=1/2


  Bài 4: Cho ΔABCcân tại A. Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN (M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.

  a. Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân?

  b. Tứ giác AHIK là hình gì? Tại sao?

  Bài 5: Cho xyz = 2006.Chứng minh rằng: 2006x /xy+2006x+2006+y/yz+y+2006+z/xz+z+1=1

  Đề 4:

  Bài 1.( 1,5 điểm)Thực hiện phép tính

  a)2x(x^2-3x+4) b) (x+2)(x-1) c) (4x^4-2x^3+6x^2):2x

  Bài 2. (2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

  a) 2x^2 - 6x b) 2x^2 -18 c) x^3+3x^2+x+3 d)x^2-y^2+6y-9

  Bài 3. (2,0 điểm)Thực hiện phép tính:

  a) 5x/x-1+-5/x-1 b) 1/x-3+2/x+3+9-x/x^2-9 c) 4x+8/4-x^29(x^2-2x)

  Bài 4.( 3,5 điểm)Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

  a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang.

  b) Tứ giác OEIC là hình gì? Vì sao?

  c) Vẽ FH vuông góc với BC tại H,FK vuông góc với CD tại K. Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

  d) Chứng minh ba điểm E, H, K thẳng hàng.

  Bài5.( 0,5 điểm)Cho a, b, c, d thỏa mãn a+b=c+d;a^2+b^2=c^2+d^2

  Chứng minh rằng a^2013+b^2013=C^2013+d^2013

  Đề 5:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:a) 3x^2(4x^3+2x-4) b) (x^3-3x^2+x-3):(x-3)

  Câu 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a) 2x^2+2xy-x-y b)x^2-2x-3.

  Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức: x^2-4x+25.

  Câu 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, điểm M thuộc cạnh AB. Gọi I, H, K lần lượt là trung điểm của BM, BC, CM. Chứng minh:

  a) MIHK là hình bình hành.

  b) AIHK là hình thang cân.

  Làm nhanh giùm mk vs,mk đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  Tìm a

  bởi Thùy Trang 05/07/2018

  Có bạn nào biết làm bài này k? biết thì bày mình với nhé

  Tìm a để đa thức 2x^3 - 3x^2 + x  + a chia hết cho x + 2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Tìm x

  bởi hồng trang 05/07/2018

  Alo alo các bạn giúp mình bài này với nhé

  Mình cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải

  tìm phần dư

  bởi Lê Minh Hải 04/07/2018

  Tìm phần dư khi chia (x+1)(x+3)(x+5)(x+7) +2015 cho  x^2+8x+10

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  Thực hiện phép chia \(x^10+x^8+x^6\) cho \(x^2-1\) mình được dư là 3 có đúng k vậy các bạn? Tại thường mình làm bài tập ra phần dư là một biểu thức ví dụ như x+1, 2x+3.. chứ hok có ra một số, nên mình không biết mình có làm sai gì không =))

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

 

Được đề xuất cho bạn