YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 49 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 49 tr 13 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:

a. \(\left( {12{x^2} - 14x + 3 - 6{x^3} + {x^4}} \right):\left( {1 - 4x + {x^2}} \right)\)

b. \(\left( {{x^5} - {x^2} - 3{x^4} + 3x + 5{x^3} - 5} \right):\left( {5 + {x^2} - 3x} \right)\)

c. \(\left( {2{x^2} - 5{x^3} + 2x + 2{x^4} - 1} \right):\left( {{x^2} - x - 1} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép tính chia như phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 13 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF