ON
YOMEDIA
VIDEO

Bạn An ở trong phòng đứng cách cửa sổ 27cm thấy được 5 tầng của tòa nhà đối diện (mỗi tầng cao 2m)

a) Hỏi khoảng cách 2 nhà ? Biết rằng cửa sổ cao 60cm.

b) Hỏi bạn An đứng cách cửa sổ bao xa mà chỉ có thể thấy được 3 tầng của tòa nhà đối diện

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(\Delta\)ABC có EF // BC. BC = 10m, EF = 50cm. AH \(\bot\)BC cắt EF tại I.

  a) c/m AEF đd \(\Delta\)ABC \( \Rightarrow \frac{{AI}}{{AH}} = \frac{{EF}}{{BC}} \Rightarrow \frac{{27}}{{AH}} = \frac{{60}}{{1000}} \Rightarrow AH = 450\)

  Vậy khoảng cách 2 căn nhà là: \(450 - 27 = 423\left( {cm} \right)\)

  b) Gọi x là khoảng cách vị trí bạn An cách cửa sổ (x > 0)

  c/m \(\Delta\)AEF đd \(\Delta\)AMN \(\Rightarrow \frac{{AI}}{{AH}} = \frac{{EF}}{{MN}} \Rightarrow \frac{x}{{x + 423}} = \frac{{60}}{{600}} = \frac{1}{{10}} \Rightarrow 10x = x + 423 \Rightarrow x = 47\)

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 31/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1