YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 68 trang 31 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 68 tr 31 sách GK Toán 8 Tập 1

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y);                       b) (125x3 + 1) : (5x + 1);

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

Câu b:

(125x3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)3 + 1] : (5x + 1)

                                     = (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1.

Câu c:

(x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : [-(x – y)] = - (x – y) = y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x)

                                              = (y – x)2 : (y – x) = y - x.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 31 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON